CROSSKART TALVISARJAN SÄÄNNÖT 2018

2018 Crosskart talvisarja ajetaan sprint kilpailuna luokissa Mini, 85, 125, 250 ja XTREM.

Ladattava PDF Versio

Rengas lisämääräys

1. Crosskart talvisarjan säännöt

2018 Crosskart talvisarja ajetaan sprint kilpailuna luokissa Mini, 85, 125, 250 ja XTREM.

1.1. Osakilpailuiden säännöt

Sarjan osakilpailut järjestetään AKK:n luvalla näissä säännöissä olevien kilpailusääntöjen mukaisesti. Osakilpailun tarkemmat säännöt ovat kilpailukutsussa.

Muutokset

AKK:lla on oikeus force majeure- tai turvallisuussyistä muuttaa talvisarjasääntöjä ennen kautta ja sen aikana sarjan lisämääräyksillä. Muutoksista tiedotetaan kilpailijoille heidän sarja-ilmoittautumisessaan antamaansa sähköpostiosoitteeseen tai osakilpailujen järjestäjille heidän ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi muutokset julkaistaan AKK:n crosskart lajin säännöt sivulla.

1.2. Crosskart talvisarjan organisaatio

Crosskart lajiryhmä sekä Promoottorin edustaja.

Sarjan päätoimihenkilöt

Sarjan organisaatio voi tarvittaessa määrätä osakilpailun järjestäjälle pääkatsastajan, kilpailunjohtajan ja/tai apulaisjohtajan.

Tuomariston PJ:n nimeää AKK ja osakilpailujen tuomarit ja muut nimetyt toimihenkilöt hyväksyy AKK kilpailuluvan hyväksyessään. Kilpailun johtajat ja aluetuomarit valitsee osakilpailun järjestäjä.

1.3. Tapahtumien lukumäärä ja sijoittaminen

Sarjassa järjestetään kolme kilpailua, jotka ajoittuvat tammi-maaliskuulle.

1.4. Osallistuminen talvisarjaan

Sarjassa voivat kilpailla kilpailijat, joilla on AKK:n myöntämä kilpailijalisenssi tai muun maan lisenssi, joka oikeuttaa kilpailemaan NEAFP kilpailussa.

1.5. Lisenssit

Xtrem-luokassa AKK:n myöntämän kilpailijalisenssin omaavilla kilpailijoilla tulee olla lisäksi voimassaoleva JM-, endurance- tai rataleima-tutkinto. Luokissa 125 ja 250 lisenssi tulee olla kansallinen kilpailijalisenssi. Junior luokkien Mini, 85 kuljettajilla tulee olla vähintään Karting rajoitteinen kilpailulisenssi.

1.6. Sarjaan ilmoittautuminen

Talvisarjaan ei ole erillistä ilmoittautumista.

Maksamalla FIN RX Crosskart sarjamaksun, voi osallistua pienemmällä osallistumismaksulla myös talvisarjaan. Viitteenä käytetään kilpailijan motorsport ID-numeroa.

Sarjailmoittautuminen maksetaan FIN RX:n tilille: FI59 8146 9710 2026 71
FIN RX Crosskart sarjaan ilmoittautumisen aikataulu ilmoitetaan FIN RX Crosskart sarjasäännöissä myöhemmin.

1.7. Sarjamaksut

Yksi sarjamaksu kattaa sekä talvisarjan että FIN RX Crosskart kesäsarjan.

 • XTREM             500€
 • 250cc             400€
 • 125cc              400€
 • 85cc               300€
 • Mini                 0€

Sarjamaksu ei sisällä osallistumismaksua osakilpailuihin.

1.8. Talvisarjan osakilpailut ja kilpailutapa

1. osakilpailu 28.1.2018       Marttila           (Sprint)

2. osakilpailu 17.2.2018       Raahe            (Sprint)

3. osakilpailu 3.3.2018       Mäntyharju    (Sprint)

Talvisarja ajetaan Sprint kilpailuna, jossa osakilpailun kaikkien lähtöjen ajat lasketaan yhteen. Ajettavien lähtöjen määrä ilmoitetaan kilpailukutsussa.

1.9. Maksut osakilpailuun

Osakilpailujen maksutapa ilmoitetaan kilpailukutsussa. Sprint-kilpailuissa maksu on pääsääntöisesti maksettava etukäteen.

Osallistumismaksut kilpailuissa:

 • Luokka       Sarjakilpailija             Sarjan ulkopuolinen
 • XTREM            185€                      285€
 • 250cc             125€                      285€
 • 125cc              125€                      180€
 • 85cc                95€                      135€
 • Mini                  95€                      95€

Osallistumismaksu sarjan ulkopuolisille sisältää mediamaksun.

1.10. Kilpailunumerot

Vuosinumero tulee olla varattu ennen ilmoittautumista ja se tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä. Vuosinumerot pohjautuvat NEZ-numeroihin. NEZ-numeron tilaus tehdään sähköpostilla osoitteeseen hakan.persson.1@hotmail.com

Kaikki kilpailijat kiinnittävät kilpailunumeronsa itse ja pitävät ne kunnossa koko kauden ajan.

1.11. Tekniset määräykset

Sarjassa noudatetaan 2018 Suomen Crosskart teknisiä määräyksiä luokkien Mini, 85, 125 ja 250 osalta sekä luokassa XTREM NEZ-sarjan teknisiä määräyksiä. Nämä löytyvät AKK:n verkkosivulta Crosskart säännöt

Kilpailukutsussa on erityismääräykset talvisarjan kilpailuihin, joita kilpailijoiden on noudatettava.

1.12. Tekniikkasääntöjen vastainen auto

Mikäli kilpailijan auto todetaan tekniikkasääntöjen vastaiseksi, pääkatsastajan määräyksestä kilpailija voidaan sulkea kilpailun osasta (DNQ) tai koko kilpailusta (DSQ).

Loppukatsastuksessa havaittu rikkomus johtaa kilpailusta sulkemiseen. Kilpailusta sulkemisen seurauksena kilpailijalle annetaan kilpailusta 0 pistettä sarjapisteisiin.

Kilpailijan auto tai sen osa (esim. elektroniikka tai moottori), voidaan määrätä jälkitarkastukseen. Mekaanikko irrottaa katsastajan valvonnassa osat ja ne sinetöidään ja toimitetaan tarkistettavaksi. Mikäli osa todetaan sääntöjen mukaiseksi, kilpailijalle maksetaan 50 € korvausmaksu sarjan toimesta. Myös polttoaine voidaan määrätä tarkistettavaksi, jolloin se pumpataan järjestäjän toimittamaan astiaan ja se sinetöidään.

Alipainosta, missä kilpailun osassa tahansa, seuraa kilpailusta sulkeminen ja sen seurauksena kilpailijalle annetaan kilpailusta 0 pistettä sarjapisteisiin.

1.13. Talvisarjan tulokset ja pisteet

Osakilpailun voitto tuottaa 30 pistettä ja seuraavat sijat 27, 25, 23, 21, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Mini-luokassa kaikki osallistujat saavat maksimipisteet.

Kaikille talvisarjan kilpailuihin osallistuneille (myös niille jotka eivät ole maksaneet FIN RX Crosskart sarjamaksua), annetaan pisteet, joiden yhteenlaskettu tulos ratkaisee talvisarjan sijoituksen.

1.14. Sarjan lopputulokset

Talvisarjaan lasketaan kaikki kolme osakilpailua.

Jos kaksi kuljettajaa tai useampi saa saman pistemäärän, paremmuus järjestyksen määräytyminen tapahtuu seuraavasti:

1.     Voittopisteiden määrä, toiset sijat ja niin edelleen.

2.     Kuljettajan sijoitus viimeksi järjestetyssä tapahtumassa.

3.     Kuljettajan sijoitus toiseksi viimeisenä järjestetyssä tapahtumassa.

2. Sarjan promoottori ja markkinointi

Crosskart talvisarjalla ja FinRX Crosskart kesäsarjalla on sama promoottori, joka vastaa markkinoinnista, medianäkyvyydestä ja palkinnoista molemmissa sarjoissa.
Promoottorina on kaudella 2018 FinRX.
Yhteyshenkilö:
Alm Gunnar
frasse@finrx.fi         
+358 400 440 300

2.1. Mainostila

Kilpailijoiden on varattava autostaan tilat sarjan yhteistyökumppanien mainoksia sekä kilpailunumeroita varten. Myös sarjan ulkopuolisia kilpailijoita koskevat samat mainos- ja numeromääräykset.

Kilpailijan nimen pitää olla selvästi näkyvillä.

2.2. Sarjamainokset

FinRX toimittaa kullekin kilpailijalle riittävän määrän sarjamainoksia. Kilpailija vastaa siitä, että nämä mainokset ovat kaikissa sarjan kilpailu- ja promootiotoimintaan liittyvissä tilaisuuksissa niille kuuluvilla paikoilla, sekä että ne ovat ehjät ja puhtaat. Sarjamainoksia ja kilpailunumeroita ei saa millään tavalla muuttaa.

2.3. Omat mainokset

Sarjan mainokset eivät estä kilpailijaa käyttämästä omia mainoksia kilpailukalustossaan, vaikka ne olisivat ristiriitaisia sarjamainosten kanssa. Kilpailijan omat mainokset eivät kuitenkaan saa häiritä sarjamainoksia.

2.4. Sanktiot

Sarjalla on oikeus määrätä kilpailijalle 500 euron sakko siinä kilpailussa, jossa kilpailija laiminlyö sarjamainoksia koskevia määräyksiä.

Työryhmällä on oikeus langettaa kilpailijalle 500 euron sakko tai periä liput takaisin, mikäli se katsoo niitä käytettävän väärin tai niitä käyttävien henkilöiden toiminnan olevan haitallista autourheilulle.

2.5. Palkinnot

Sarjapalkinnot

Talvisarjan viimeisen osakilpailun päätyttyä FIN RX palkitsee yhteispisteiden kolme (3) parasta kilpailijaa mitalein luokittain. Palkinnon saajien on osallistuttava tilaisuuteen, poissaolo on sallittu ainoastaan promoottorin hyväksymällä luvalla.

Palkintojen jako osakilpailuissa

Palkintojen jako suoritetaan viimeiseksi ajettavan luokan jälkeen välittömästi epävirallisten tulosten perusteella. Kaikkien palkittavien kilpailijoiden on osallistuttava palkintojen jakoon.

Muutokset palkintoihin

Mikäli palkintojärjestykseen tulee myöhemmin muutoksia, on väärän sijoituksen mukaisen palkinnon saanut kilpailija velvoitettu toimittamaan kyseisen palkinnon / palkinnot takaisin kilpailun järjestäjälle 30 minuutin kuluessa virallisten tulosten julkaisemisesta. Mikäli virallisia tuloksia ei voida julkaista kilpailupaikalla, tulee väärän sijoituksen mukaisen palkinnon saaneen kilpailijan toimittaa kyseinen palkinto / palkinnot osakilpailun järjestäjälle 7 vrk:n kuluessa virallisten tulosten julkaisemisesta.

2.6. Valokuva- ja videomateriaali sekä sarjan televisiointi

FIN RX pidättää kaikki tallennus- ja esitysoikeudet tuottamaansa valokuva- ja videomateriaaliin. FIN RX saa vapaasti käyttää tuottamaansa kilpailijan kilpailutoimintaan liittyvää valokuva- ja videomateriaalia.

Kilpailijan on pyydettäessä sallittava kameran asentaminen autoonsa (paino max.1 kg).

Sarjan kaikki osakilpailut televisioidaan.

Kilpailijan ja tiimin henkilökunnan vaatetuksen tulee olla edustava ja pääasiallisesti yhteneväinen.

2.7. Lajin ja sarjan etujen valvonta

Ilmoittautumalla sarjaan tai erilliseen osakilpailuun kilpailija sekä ilmoittaja sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä, toimitsijoiden ohjeita kilpailupaikoilla sekä ottamaan toiminnassaan ja lausunnoissaan huomioon sarjan ja autourheilun edut.

Kilpailijoiden tulee noudattaa sääntökirjan yleisten sääntöjen §61 ja erityisesti kohdan 4 mukaisia määräyksiä mainoksissaan. Tupakkamainonta on kielletty.

Kilpailijan/ilmoittajan on huolehdittava, että tiiminsä jäsenet ja varikkotila ovat edustuskunnossa kaikissa osakilpailuissa. Tämä mm. tarkoittaa sitä, ettei alkoholia käytetä julkisesti. Sanktiona säännön rikkomisesta voidaan kilpailijalle/ilmoittajalle langettaa 500€:n sakko. Sääntökirja §63

Lisämääräyksen antaja: Crosskart lajiryhmä

asd.JPG

Lisämääräyksen antaja: Crosskart lajiryhmä