FinRX RALLICROSS SARJA- JA KILPAILUSÄÄNNÖT 2018

Logo 1.4.png

 

Ladattava PDF versio

 

1.1 Yleistä

1.1.1. FIN RX Rallicross on kansallinen rallicross luokka, jota ajetaan sarjakilpailuna ja siihen voi osallistua myös osakilpailukohtaisesti.

Mahdollisista muutoksista sovitaan lajiryhmässä.

1.1.2. Sarjan osakilpailut järjestetään AKK:n luvalla, Autourheilun Sääntökirjan 2018 ja erityisesti näiden vuoden 2018 sarjasääntöjen mukaisesti.  Tulkintatapauksissa nämä   sarjasäännöt ovat määräävät.  Mikäli näissä sarjasäännöissä ei asiasta ole mainittu, silloin sääntökirjan teksti on määräävä. Sarjasääntöjen lisäksi kilpailijoita ja tiimejä sitovat kunkin autoluokan AKK:n vahvistamat  tekniset säännöt ja määräykset.

1.1.3.     AKK:lla on oikeus force majeure- tai turvallisuussyistä muuttaa sekä korjata sarjasääntöjä  ennen kautta ja sen aikana sarjan lisämääräyksillä. 

Muutoksista tiedotetaan kilpailijoille sekä osakilpailujen järjestäjille.  Nämä tiedotteet   lähetetään kaikille sarjaan ilmoittautuneille kilpailijoille heidän sarja-ilmoittautumisessaan  merkitsemäänsä sähköpostiosoitteeseen, osakilpailujen järjestäjille heidän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Lisäksi tiedotteet julkaistaan autourheilu.fi sivustolla

1.1.4. Sarjassa mahdollisesti ajettavien erikoiskilpailujen sääntöjä tarkennetaan erillisellä       kilpailusäännöllä niiltä osin kuin ne poikkeavat sarjan säännöistä.

1.1.5.     FIN RX Rallicrossia ajetaan ensisijaisesti rallicrossiin soveltuvilla radoilla ja JM-luokan radoilla joiden pinta on vaihteleva, tällöin pitää kuitenkin pystyä järjestämään lisälenkki ja finaalien lähtöruudukko RC säännön mukaisesti.

1.2.     Sarjan Organisaatio toimii   FinRX

Frasse Alm        0400440300   frasse@finrx.fi

Jaakko Latvala  04009000129  jaakko@finrx.fi

1.2.1.     AKK-Motorsport ry                

Lajipäällikkö 

Juho Ketonen

050 566 5577

juho.ketonen@autourheilu.fi

Tekniikka lajipäällikkö  

Iiro Palmi 050 347 5177 tai 0207 219 429

iiro.palmi@autourheilu.fi

1.2.2.     Sarjan toimihenkilöt

Tuomariston puheenjohtajan nimeää AKK jokaiseen osakilpailuun erikseen.
Tuomariston sekä muut päätoimihenkilöt nimeää kilpailun järjestäjä.                             

1.3.      Kilpailuluokat

1.3.1.     KRC 1

Autokrossi, S1600 FIA Touring cars, FIA R2 ja R3, FinR2wd, SS alle 2050cc ja F-ryhmän alle 2200cc mukaiset autot. sekä JM-tekniikkasäännön mukaiset etuvetoiset, taka- ja keskimoottoriset autot, joiden turvakehikon materiaali täyttää nopeuskilpailuiden vaatimukset.

1.3.2.     KRC 2

SRC, KRC, ja SS yli 2050cc, F-ryhmä yli 2200cc mukaiset autot sekä JM-tekniikkasäännön mukaiset kardaanivetoiset autot, joiden turvakehikon materiaali täyttää nopeuskilpailuiden vaatimukset.

1.3.3.     KRC 3

 V1600 tekniikkasäännön mukaiset autot.

1.3.4.     KRC 4

4-vetoiset FIA SuperCar, kansallinen 4wd, A-, N-, R4-, R5- WRC- ja SS-ryhmien autot, kuutiotilavuus vapaa.

1.3.5.     KRC 5

Historic-luokan ikäkausien G1-J2 mukaiset FIA-passitetut autot tai ikäkautensa kilpailuhistorian omaavat Rallicross-autot.

1.3.6.     Kilpailun järjestäjä voi ajattaa eri luokan autoja samassa lähdössä, mikäli kilpailijoita luokassa on vähemmän kuin yksi lähdöllinen.

1.4.        Osanottajat

1.4.1.     Osallistua voivat kaikki kilpailijat, joilla on AKK:n myöntämä kansallinen tai kansainvälinen kilpailijalisenssi. Kilpailijoiden tulee lisäksi ilmoittautua sarjaan AKK:n KITI-kisapalvelussa ja maksaa sarjan sarjamaksu määräajan puitteissa.

1.4.2.     Sarjan osakilpailuihin saavat osallistua myös muiden maiden lisenssillä ajavat kilpailijat.

1.4.3.     Autokrossi autoilla ja V1600 luokassa saavat ajaa myös nuorten luokan kilpailijat nuorten luokan ikäsäännön (15-17 vuotta) mukaisesti.  Nuorten luokan kuljettajilla tulee olla sääntöjen mukainen huoltaja.

1.4.4.     AKK:n myöntämän kansallisen kilpailijalisenssin omaavilla kilpailijoilla tulee olla lisäksi voimassa oleva JM-, endurance- tai rataleimatutkinto. 

1.4.5.     Sarjaan Ilmoittautumisessa tulee olla myös ilmoittaja.  Ilmoittaja voi olla joko luonnollinen tai juridinen henkilö.  Ilmoittajalla tulee olla erillinen ilmoittajalisenssi.

Mikäli kilpailija toimii itse omana ilmoittajanaan, hänen ohjaajalisenssi on voimassa myös ilmoittajalisenssinä, eikä erillistä ilmoittajalisenssiä tarvita.

1.5.        Sarjaan ilmoittautuminen

1.5.1.     Sarjaan ilmoittaudutaan AKK:n kotisivuilla KITI-järjestelmän kautta.

1.5.2.     Kilpailija voi ilmoittautua sarjaan sen jälkeen, kun hän on suorittanut jäsenmaksunsa   seuraansa ja maksanut lisenssimaksunsa.

1.5.3.     Sarjan osallistumismaksu 150€ suoritetaan AKK-Motorsportsin tilille

FI78 1454 3000 1026 35 Maksun viitteenä käytetään ilmoittautuvan kilpailijan Motorsport id-numeroa. Kun tarvitset kuittia, ole asiasta yhteydessä lajipäällikköön.

1.5.4. Ilmoittautuminen on pätevä vasta kun sarjaan ilmoittautunut kilpailija on maksanut sarjamaksun kohdan 1.5.2 mukaan.

1.5.5. Autoa ilmoitettaessa sen nimestä on aina käytävä selvästi ilmi auton merkki ja malli. Autolla pitää olla AKK:n myöntämä katsastuskortti ja sen numero tulee ilmoittaa        sarjailmoittautumisessa.

1.5.6.     Pisteitä voi saada osakilpailusta vasta kun sarjamaksu on maksettu.      

Ilmoittautuminen tehdään lajipäällikölle. Katso sarjamaksut kohdasta 1.6.

1.6.       Sarjamaksut   

1.6.1.     Sarjaan osallistumismaksu on kaikilla luokilla sama: 150€   

Sarjamaksu ei sisällä osallistumismaksua osakilpailuihin.
 Katso osallistumismaksu kohta 1.9.

1.7.        Ilmoittautumisen hyväksyminen ja peruuttaminen

1.7.1.     Lajiryhmällä ja AKK:lla on oikeus olla hyväksymättä kilpailijaa sarjaan. Mikäli                 ilmoittautumista ei hyväksytä, ilmoitetaan siihen johtaneet syyt.

1.7.2.     Kaikki sarjaan hyväksytyt kilpailijat ovat nähtävillä KITI-järjestelmässä.

1.7.3.     Mikäli kilpailija peruuttaa osallistumisensa sarjaan ei sarja maksua palauteta.

1.8.        FIN RX Rallicross Osakilpailut 2018

Sarjassa ajetaan 5 osakilpailua:

      Päiväys         Paikka               Järjestävä seura
1.    20.5.2018      Vilppula              ViSUA

2.    8.7.2018        Kauhajoki           KauhUA

3.    4.8.2018        Jurva               Jurvan UA

4.    8.9.2018        Nokia                TamUA

5.    22.9.2018      Hyvinkää           HyvUA

1.9.        Osakilpailuihin ilmoittautuminen ja osallistumismaksu

1.9.1.     Sarjaan ilmoittautumalla ja sarjamaksun maksamalla kilpailija vahvistaa osallistuvansa sarjaan.

1.9.2.     Jokainen kilpailija ilmoittautuu erikseen jokaiseen osakilpailuun

1.9.3.     Ilmoittautuneen kilpailijan tulee aina ilmoittaa mahdollinen osakilpailun osanoton  peruutus sääntökirjassa määrättyjen aikojen mukaan.

Kilpailijan on ilmoittauduttava kilpailupaikalla ennen kuin menee osakilpailun vapaisiin    harjoituksiin.

1.9.4.     Sarjaan ilmoittautuneet kilpailijat maksavat jokaisessa osakilpailussa kilpailukohtaisen osallistumismaksun. Osallistumismaksu on 120€/ kilpailu, sisältäen vapaiden harjoitusten maksun.  

1.9.5. Sarjan ulkopuoliset kilpailijat ilmoittautuvat suoraan osakilpailuihin kilpailukohtaisesti AKK:n KITI-järjestelmän kautta. Osallistumismaksu on 170€/ kilpailu, sisältäen vapaiden harjoitusten maksun. Kun sarjan ulkopuolinen kilpailija on osallistunut kolmeen (3) osakilpailuun merkitään hänet sarjaan osallistuneeksi. Kaikki kilpailijat ovat oikeutettuja sarjapisteisiin, sarjan lopputuloksissa ovat kaikkien osakilpailuiden kuljettajien pisteet. 

1.10.      Kilpailunumerot ja sarjamainokset

1.10.1.   AKK myöntää kullekin kilpailijalle vuosittain kiinteän kilpailunumeron. 

 Vuosinumero varataan sähköpostitse osoitteesta luvat@autourheilu.fi

Pääsääntöisesti numerointi aloitetaan SM-sarjan numerointien perään, jos SM-sarjaan osallistuva ajaa myös FIN RX sarjassa käyttää hän samaa numeroa.

HUOM. Vuosinumero tulee olla varattu ennen sarjaan ilmoittautumista ja se tulee ilmoittaa sarjailmoittautumisen yhteydessä.

1.10.2.   Kaikki kilpailijat kiinnittävät kilpailunumeronsa itse ja pitävät ne kunnossa koko kauden ajan. Kilpailunumerot toimitetaan sarjan toimesta ensimmäiseen osakilpailuun. Jos kilpailunumero rikkoutuu uuden numeron sarjan toimesta. Hinta määräytyy materiaalikulujen mukaisesti.

1.10.3.   Kilpailijoiden on varattava autostaan seuraavat tilat sarjan yhteistyökumppanien mainoksia sekä kilpailunumeroita varten.

-  20 cm korkea tila tuulilasin yläreunasta koko lasin leveydeltä

 -  rekisterikilpien paikat sekä auton etuosasta, että takaosasta

 -  50 x 34 cm kokoiset tilat auton molemmista etuovista kilpailunumeroille ja niihin         liittyville mainoksille

-  Tuuli- ja takalasin yläreunaan kilpailunumero.
Tuulilasiin numero sijoitetaan oikeaan yläreunaan ja takalasiin keskelle.

1.10.4.   Kilpailijan nimi pitää olla takasivuikkunoissa selvästi näkyvillä.  Kilpailija hankkii ja kiinnittää nimensä itse.

1.10.5.   Edellä mainittuja mainoksia ja numeroita ei saa millään muotoa käsitellä.

Sarja kustantaa ja toimittaa kullekin kilpailijalle riittävän määrän sarjamainoksia.

Kilpailijan on itse huolehdittava, että nämä mainokset ovat kaikissa sarjan kilpailu- ja   promootiotoimintaan liittyvissä tilaisuuksissa niille kuuluvilla paikoilla sekä että ne ovat ehjät ja puhtaat.

1.10.6.   Sarjalla on oikeus määrätä kilpailijalle 300 euron sakko siinä kilpailussa, jossa kilpailija   laiminlyö sarjamainoksia koskevia määräyksiä.

1.10.7.   Sarjan mainokset eivät estä kilpailijaa käyttämästä omia mainoksia kilpailukalustossaan,  vaikka ne olisivat ristiriitaisia sarjamainosten kanssa.  Kilpailijan omat mainokset eivät kuitenkaan saa häiritä sarjamainoksia.

1.11.      Pääsyliput

1.11.1.   Kilpailun järjestäjä toimittaa kullekin kilpailijalle kolme (3) kappaletta varikkolippuja ja ajoluvan      

1.11.2.   Työryhmällä on oikeus langettaa kilpailijalle 300 euron sakko tai periä liput takaisin,     mikäli se katsoo niitä käytettävän väärin tai niitä käyttävien henkilöiden toiminnan olevan haitallista autourheilulle.

1.12.      Varikkotilat

1.12.1.   Kilpailija saa tuoda varikolle vain yhden huoltoteltan ja yhden huoltoauton / kilpa-auto.

1.12.2.   Jokaisella varikkopaikalla on oltava vähintään yksi 27A 144 B-C luokan 6 kg sammutin / kilpa-auto jonka tarkastus on voimassa sääntökirjan mukaan.

1.12.3.   Jokaisen kilpa-auton alla varikkopaikalla pitää olla vähintään auton pohjapinta-alan     suuruinen nesteitä läpäisemätön alusta eli suojapeite.  Sääntöjen vaatima imeytysmatto            tulee olla kilpailijan varikkovarusteena mahdollisen nestevuodon imeytystä varten.

1.12.4.  Kilpailukaluston lisäksi muiden henkilöautojen tuonti varikolle on kielletty.  Vain yksi      huoltoauto kilpailijaa kohden varikolla sallitaan.

1.12.5.   Varikon nopeusrajoitus on 20 km/h, jonka ylittäminen johtaa seuraamuksiin. Turvallisuussyistä on lasten rullalaudat, polkupyörät ym. kielletty käyttää varikolla, pois lukien kilpailijat.

1.13.      Sarjapisteet laskenta

1.13.1.   Pisteitä jaetaan kunkin luokan 16 parhaalle kilpailijalle alkuerätuloksen mukaan. Lisäksi semifinaalituloksen ja finaalituloksen mukaan. Kaikki pisteet lasketaan kilpailijan ko. kilpailun pistemäärään.

1.13.2.   Pistelaskenta on seuraava:

Alkuerä:        

RC pisteet1-1.jpg

1.13.3.   Kilpailijan sarjatulos on hänen pisteiden summa. Mikäli kilpailija suljetaan kilpailusta, on hänen tuloksensa 0 pistettä ja tämä nollatulos on laskettava loppupisteisiin.

1.13.4.   Kilpailijan katsotaan osallistuneen lähtöönsä, kun hän on lähettäjän käskynalaisuudessa moottori käyden. Kilpailijan katsotaan olevan lähettäjän käskynalaisuudessa, kun hänelle on näytetty 5sec taulua lähtötilanteessa.

1.13.5.   Tasapisteisiin päädyttäessä katsotaan paremmaksi se kilpailija, jolla on sarjan kaikissa ajetuissa kilpailuissa enemmän voittoja, toisia sijoja, kolmansia sijoja jne.  Mikäli edellä mainittu ei vielä tuo ratkaisua, ratkaisee viimeisen osakilpailun sijoitus.

1.14.      Rengasmääräykset

1.14.1.   Kilpailussa on sallittua käyttää vain rallicrossrenkaita. Tämä tarkoittaa sitä, että ne ovat                   ”sliksi pohjaisia”, rallin sorapyörät ja vastaavat karkeakuvioiset renkaat ovat kielletty.

1.14.2.   Renkaiden lämmittäminen on kielletty. Renkaiden puhdistusalueella ”sudittaminen” on sallittua vain jos järjestäjä pystyy sellaisen osoittamaan.

1.14.3.   V1600 luokassa saa käyttää Toyo R888R 195/50-15 rengasta. Ei vetävällä akselilla sallitaan myös Toyo R888 195/50-15 rengas. Toyo R888R mallin rengas on oltava asennettu joko outside tai inside merkinnän mukaan vanteelle.

1.15.      Käytettävät polttoaineet

1.15.1.   Kussakin luokassa on sallittu käyttää vain oman tekniikka säännön mukaista polttoainetta.            

1.16.      Telemetria

1.16.1.   Kaikki datan siirto liikkuvasta kilpa-autosta tai -autoon on kielletty.

1.16.2.   Lähetin kierrosaikojen mittaamiseksi on sallittu, kunhan se on erillinen yksikkö, eikä sitä ole mitenkään kytketty moottoriin/moottorin ohjaukseen.

1.16.3.   Datan tallennin auton sisäpuolella on sallittu.

1.16.4.   Viestiyhteys liikkuvasta kilpa-autosta kuljettajan ja muun tiimin välillä on sallittu.

1.17.      Menestyspainot

1.17.1.   AKK:lla on oikeus muuttaa perustelluista syistä kilpailija- ja / tai autokohtaisesti autojen minimipainoa kesken sarjan.

1.18.      Ajovarusteet

1.18.1    Sääntökirjan liite J:n kohdan XIX mukaan. HANS-niskatuen käyttö on pakollista kaikissa luokissa. Crosskarteissa ajovarusteet crosskart lajisäännön mukaan.

1.19.      Palkinnot

1.19.1.   Sarjan jokaisessa osakilpailussa osakilpailun järjestäjä palkitsee luokittain parhaat finalistit, finaalisijoitusten mukaan muisto- ja tai esinepalkinnoin seuraavasti.

Luokassa kilpailijoita 1-3, palkitaan vähintään voittaja

Luokassa kilpailijoita 4-9, palkitaan vähintään kolme parasta

Luokassa kilpailijoita 10 tai enemmän, palkitaan vähintään finalistit (6 parasta)

1.20.      Palkintojen jako osakilpailuissa

1.20.1.   Palkintojen jako suoritetaan viimeiseksi ajettavan luokan A-finaalin jälkeen välittömästi  epävirallisten tulosten perusteella.  Kaikkien palkittavien kilpailijoiden on osallistuttava palkintojen jakoon.

1.20.2.   Podiumilla saa olla vain palkittavat kilpailijat.

1.20.3.   Mikäli palkintojärjestykseen tulee myöhemmin muutoksia, on väärän sijoituksen mukaisen  palkinnon saanut kilpailija velvoitettu toimittamaan kyseisen palkinnon / palkinnot takaisin kilpailun järjestäjälle 30 minuutin kuluessa virallisten tulosten julkaisemisesta.

Mikäli virallisia tuloksia ei voida julkaista kilpailupaikalla, tulee väärän sijoituksen           mukaisen palkinnon saaneen kilpailijan toimittaa kyseinen palkinto / palkinnot osakilpailun järjestäjälle 7 vrk:n kuluessa virallisten tulosten julkaisemisesta.

1.21.      Tiedotus- ja promootiotilaisuudet

1.21.1.   Kilpailija on velvollinen pyydettäessä olemaan läsnä lajiryhmän järjestämissä sarjan     tiedotus- ja promootiotilaisuuksissa. Tilaisuuksia on enintään 2 / kilpailija. 

1.22.      Valokuva- ja videomateriaali sekä sarjan televisiointi

1.22.1.   AKK pidättää kaikki tallennus- ja esitysoikeudet tuottamaansa valokuva- ja                  videomateriaaliin.  AKK saa vapaasti käyttää tuottamaansa kilpailijan kilpailutoimintaan                       liittyvää valokuva- ja videomateriaalia.

1.22.2.   Kilpailijan on pyydettäessä sallittava ns. sisäisen kameran asentaminen autoonsa        (paino max 3 kg).

1.22.3.   FIN RX Rallicross -sarjan kauden 2018 viisi osakilpailua televisioidaan ja ne tulevat näkymään Alfa-TV-kanavalla puolen tunnin lähetyksinä.

1.23.      Varikkoasut

1.23.1.   Kilpailijan ja tiimin henkilökunnan vaatetuksen tulee olla siistit.

1.24.      Lajin ja sarjan etujen valvonta

1.24.1.   Ilmoittautumalla sarjaan tai erilliseen osakilpailuun kilpailija sekä ilmoittaja sitoutuvat    noudattamaan näitä sääntöjä, toimitsijoiden ohjeita kilpailupaikoilla sekä ottamaan toiminnassaan ja lausunnoissaan huomioon sarjan ja autourheilun edut.

1.24.2.   Kilpailijoiden tulee noudattaa sääntökirjan yleisten sääntöjen §61 ja erityisesti kohdan 4 mukaisia määräyksiä mainoksissaan. Tupakkamainonta on kielletty.

1.24.3.   Kilpailijan/ilmoittajan on huolehdittava, että tiiminsä jäsenet ja varikkotila ovat siistissä kunnossa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei alkoholia käytetä julkisesti ja tiimin jäsenet ovat siististi pukeutuneita.

2.          KILPAILUSÄÄNNÖT

2.1.        Asiapapereiden tarkastus

2.1.1.     Kaikkien kilpailijoiden on esitettävä kilpailussaan kaikki tarvittavat asiapaperit ja allekirjoitettava ilmoittautumisensa ennen ensimmäistä katsastusta.

2.1.2.     Kilpailijan on ilmoittauduttava kilpailupaikalla ennen kuin menee osakilpailun vapaisiin    harjoituksiin.

2.2.        Katsastus

2.2.1.     Katsastus suoritetaan Autourheilun Sääntökirjan 2017 nopeuskilpailujen sääntöjen     mukaan.

2.2.2.     Kussakin osakilpailussa katsastus suoritetaan aikataulun mukaisesti. Kilpailun järjestäjä voi halutessaan aloittaa katsastuksen jo edellisenä iltana vapaaehtoisella katsastuksella.

2.2.3.     Kilpailuissa suoritetaan tarvittaessa välikatsastuksia.  Autojen punnitseminen katsotaan välikatsastukseksi.

2.2.4.     Kilpailun loppukatsastus tapahtuu finaalien jälkeen.

2.3.        Ohjaajakokoukset

2.3.1.     Sarjan osakilpailuissa pidetään ohjaajakokoukset kilpailupäivänä ennen alkueriä. Kokouspaikan sijainti ilmoitetaan virallisella ilmoitustaululla.

2.3.2.     Mikäli kilpailunjärjestäjä katsoo aiheelliseksi, sillä on oikeus järjestää ylimääräisiä ohjaajakokouksia.

2.3.3.     Kilpailijoiden on osallistuttava kaikkiin näihin kokouksiin.  Mikäli kilpailija ei osallistu ohjaajakokoukseen ilmoitettuna aikana, joutuu hän maksamaan kilpailun järjestäjälle 100 euron sakon ja saa osallistua kyseiseen osakilpailuun vain tuomariston päätöksellä.

2.4.        Ajanotto / transponderit

2.4.1.     Ajanotto tapahtuu kaikissa osakilpailuissa joko sähköisellä ajanottojärjestelmällä tai käsiajanotolla.

Mikäli käytetään käsiajanottoa on ajanottajalle (-jille) järjestettävä back up eli ns. ”puskakello”.      

Mikäli käytetään sähköistä ajanottoa, jokaisessa kilpa-autossa on oltava kiinnitettynä järjestelmään kuuluva autokohtainen transponderi eli ajanottolähetin, harjoituksista alkaen koko kilpailutapahtuman ajan.

Kilpailija voi hankkia itselleen oman transponderin tai sen voi myös vuokrata kilpailupaikalta.

2.4.2.     Kilpailija on itse vastuussa transponderinsa ulkoisesta vaurioitumisesta.  Kilpailija velvoitetaan välittömästi ilmoittamaan tuloslaskentaan, mikäli transponderin toiminnassa on häiriötä.

Lisäksi tuloslaskennan tulee reagoida välittömästi kilpailun johdolle, mikäli jonkun          kilpailijan transponderin toiminnassa on häiriötä.

2.4.3.     Vuokrattu transponderi on palautettava välittömästi kilpailun jälkeen kilpailu-toimistoon. Mikäli kilpailija ei tätä noudata, veloittaa ponderin toimittaja 150 euroa palautuksen  viivästymisestä.

2.5.        Kilpailun ajotapa

Kilpailussa ajetaan harjoitukset, alkuerät ja finaalit. 
Kaikki luokat ajavat saman kilpailusysteemin mukaisesti.

Päätökset ajettujen lähtöjen yli- tai alimääräisten kierrosten uusintastarteista tai muista                   vastaavista tekee kilpailun johto.

2.5.1.     Harjoitukset

2.5.1.1.  Kilpailupäivän harjoituksissa jokainen kilpailija saa ajaa vähintään yhden kerran kaksi (2) kierrosta. Harjoituksessa ei ole luokkajakoa, mutta pyritään siihen, että samaan aikaan radalla on vain yhden luokan autoja.  Autot kerätään keräilyalueella luokittain jonoihin.  Autot siirretään jonoista vuorotellen lähtöviivalle, kun jonossa on tarpeellinen määrä kilpailijoita (4-6).

2.5.1.2.  Harjoitukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

2.5.1.3.  Ennen kilpailua järjestäjä mahdollistaa vapaan harjoituksen kilpailijoille kilpailukohtaisen ohjeistuksen mukaan. Järjestäjällä on oikeus perua edellisen päivän vapaa harjoitus, mutta mahdollinen peruutus tulee ilmoittaa viipymättä kilpailijoille
(suositus viimeistään edellisenä päivänä).

2.5.2.     Alkuerät

Alkueriä on vähintään kolme (3), missä maksimissaan viisi autoa lähetetään rinnakkain yhdestä rivistä ajamaan kolme kierrosta, joiden aikana kilpailija suorittaa valitsemallaan kierroksella lisälenkin.  Järjestäjällä on oikeus lisätä alkuerien määrää kilpailun aikataulun niin salliessa. Tämä pitää ilmoittaa kilpailun säännöissä tai viimeistään ennen kilpailun alkamista lisämääräyksellä. Kaikkien alkuerien lähtöjärjestyksen arpoo kilpailun järjestäjä ennen ensimmäistä alkuerää ja lähtöjärjestys on laitettava esille ilmoitustaululle ennen ensimmäistä alkuerää.

2.5.2.1.  Alkuerän lähtöjärjestys määräytyy järjestäjän arpoman lähtöjärjestyksen mukaan luokittain. Arvonnan valvojana toimii vähintään yksi kilpailun tuomareista.

2.5.2.2.  Jokaisessa lähdössä on 5 autoa, lukuun ottamatta luokan kahta ensimmäistä lähtöä, joissa voi olla poikkeuksia.
Jos luokassa kahden ensimmäisen lähdön autojen yhteismäärä on 6-9, niin silloin ajetaan kaksi lähtöä seuraavasti:
9 autoa: neljä autoa ensimmäiseen lähtöön ja viisi toiseen lähtöön.

8 autoa: kolme autoa ensimmäiseen lähtöön ja viisi toiseen lähtöön.

7 autoa: kolme autoa ensimmäiseen lähtöön ja neljä toiseen lähtöön.

6 autoa: kolme autoa ensimmäiseen lähtöön ja kolme toiseen lähtöön.

2.5.2.3.  Kilpailijan on välittömästi ilmoitettava järjestäjälle, mikäli hän ei pääse osallistumaan alkueränsä lähtöön. Lähtöjärjestystä voidaan muuttaa ainoastaan, jos kilpailija on ilmoittanut, ettei pääse osallistumaan lähtöön ja tämän seurauksena lähtöön jäisi alle kolme kilpailijaa.

2.5.2.4.  Kaikista alkueristä otetaan aika ja nopein jokaisesta alkuerästä saa 50 sijoituspistettä,
toinen    45 pistettä,
kolmas  42 pistettä,
neljäs    40 pistettä,
viides    39 pistettä,
kuudes  38 pistettä,
seitsemäs 37 pistettä, ja niin edelleen.

2.5.2.5.  Keskeyttänyt tai vajaan kierrosmäärän ajanut kilpailija saa yhden sijoituspisteen vähemmän kuin luokan hitain maaliin päässyt kilpailija.

2.5.2.6.  Kilpailija, joka ei osallistu alkuerän lähtöönsä, saa 0 sijoituspistettä.

2.5.2.7.  Kilpailija, jonka ajosuoritus alkueränsä lähdössä hylätään, saa 0 sijoituspistettä.

2.5.2.8.  Uusintalähdössä, kilpailija joka osallistui ensimmäiseen lähtöön, mutta ei pysty osallistumaan uusintalähtöön, niin kilpailija merkitään keskeyttäneeksi ja kilpailija saa yhden sijoituspisteen vähemmän kuin luokan hitain maaliin päässyt kilpailija.

2.5.2.9.  Alkueristä eniten sijoituspisteitä saanut kilpailija on alkuerien yhteistuloksen                 ensimmäinen, toiseksi eniten toinen jne.

Tasapisteissä ratkaisee kolmannen alkuerän aika.
Jos tämäkään ei ratkaise tilannetta ratkaisee toisen alkuerän aika.

2.5.2.10.      Kilpailijan on saatava aika vähintään yhdestä alkuerästä, jotta hänet voidaan sijoittaa finaaliin. Tämä tarkoittaa sitä, että on ajettava maaliin vähintään yhdessä lähdössä.

2.5.2.11. Alkuerien yhteistuloksen mukaan annetaan pisteitä seuraavasti:

RC pisteet1-2.jpg

2.5.3. Semi-Finaalit ja Finaali

2.5.3.1.  Finaaleissa käytetään lähtöryhmittelyä 2-2-2, jossa paalupaikka määräytyy ensimmäisestä kaarteesta.

RC pisteet1-3.jpg

 

2.5.3.2.  Finaalien pituus on viisi (5) kierrosta ja pakollinen lisälenkki jollakin kierroksella.

2.5.3.3.  Semi-finaalin ja finaalin välissä on kilpailijoille annettava huoltoaikaa vähintään viisi (5) minuuttia.

2.5.3.4.  Kilpailija on osallistunut finaaliin, kun hän on ollut lähettäjän käskynalaisuudessa.

2.5.3.5.  Mikäli kilpailija jää lähtöruutuun, tulkitaan hänet keskeyttäneeksi.  Keskeyttäneiden osalta ratkaisee sijoituksen ajettu kierrosmäärä. Kilpailijoiden keskeyttäessä ajettuaan saman kierrosmäärän, ratkaisee sijoituksen edellisen kierroksen maalijärjestys. Mikäli keskeytys tapahtuu ensimmäisellä kierroksella, on tulos heidän osaltaan järjestys lähtöruudukossa.

2.5.3.6.  Kilpailija, joka on suljettu finaalista, sijoittuu osallistuneista viimeiseksi. Mikäli näitä on useampia, ratkaisee lähtöjärjestys.

2.5.4.     Semi-Finaali

2.5.4.1. Kaksitoista parasta kilpailijaa alkuerien yhteistuloksen mukaan ovat oikeutettuja semi-finaaliin. Semi-finaalit järjestetään ainoastaan, jos osallistuvia kilpailijoita on alkuerien jälkeen vähintään 8, (minimissään 4 autoa/ semifinaali)
Jos semi-finaaleja ei järjestetä, niin alkuerien kuusi (6) parasta nousevat suoraan finaaliin.             

2.5.4.2.  Semi-finaalien lähtöjärjestys määräytyy alkuerien yhteistuloksen perusteella.

Alkuerien yhteistuloksessa sijoille 1, 3, 5, 7, 9 ja 11 sijoittuneet kilpailijat osallistuvat ensimmäiseen semi-finaali lähtöön.

Alkuerien yhteistuloksessa sijoille 2, 4, 6, 8, 10, ja 12 sijoittuneet kilpailijat osallistuvat toiseen semi-finaali lähtöön.

2.5.4.3.  Kilpailussa ajetaan kolme semi-finaalia, kun kilpailijoita on luokassa yli 25 kappaletta. Tällöin 18 parasta kilpailijaa sijoitetaan kolmeen semi-finaaliin seuraavasti:

 Ensimmäiseen semi-finaali sijat 1, 4, 7, 10, 13, 16.

 Toiseen semi-finaaliin sijat 2, 5, 8, 11, 14, 17.

Kolmanteen semi-finaaliin sijat 3, 6, 9, 12, 15, 18.

2.5.4.4.  Mikäli kilpailija ei osallistu semifinaaliin, tähän lähtöön sijoitetaan seuraavaksi paras kilpailija alkuerien yhteistuloksesta.

2.5.4.5.  Semi-finaalin kolme parasta kilpailijaa nousevat finaaliin. Ajettaessa kolme semi-finaalia ko. kilpailun pisteiden perusteilla kaksi parasta jokaisesta semi-finaaleista nousee finaaliin.

2.5.4.6.  Semi-finaalista jaetaan pisteet seuraavasti:

RC pisteet1-4.jpg

2.5.5.     Finaali

2.5.5.1.  Mikäli kilpailija ei osallistu finaaliin, nousee hänen tilalleen semi-finaaleista neljänneksi sijoittuneista enemmän pisteitä kerännyt. Ajettaessa kolme semi-finaalia nousee hänen tilalleen semi-finaaleista kolmanneksi sijoittuneista enemmän pisteitä kerännyt.

2.5.5.2.  Sen semi-finaalin voittaja, jolla on eniten pisteitä kilpailussa, sijoitetaan paalupaikalle, jonka viereen tulee toisen semifinaali lähdön voittaja. Sama prosessi toteutetaan semifinaaleiden toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneiden kesken.

2.5.5.3. Kolme semi-finaalia ajettaessa se semi-finaalin voittaja, jolla on eniten pisteitä kilpailussa, sijoitetaan paalupaikalle. Paalupaikan viereen, toiselle paikalle tulee se semi-finaalivoittaja, jolla on toiseksi eniten pisteitä. Kolmannelle paikalle paalupaikan taakse tulee se semi-finalisti, jolla on kolmanneksi eniten pisteitä. Semi-finaalin toiseksi sijoittuneista se, jolla on eniten pisteitä, sijoitetaan kakkosriviin ja toiseksi eniten pisteitä saanut kilpailija sijoitetaan kolmanteen riviin paalupaikan puolelle.

2.5.5.4.  Finaaleista jaetaan pisteitä seuraavasti:

RC pisteet1-5.jpg

2.6.        Lisälenkki

2.6.1.     Kaikissa lähdöissä (alkuerät ja finaalit) jokaisen kilpailijan tulee ajaa lisälenkki yhden kerran. Lisälenkin ajamisen ajankohdan päättää kilpailija itse ajettavien kierrosten aikana.

2.6.2.     Lisälenkin suorittamatta jättäminen tai useammin kuin kerran suorittaminen aiheuttaa kilpailijalle seuraamuksen.  Alkuerälähdössä kilpailijan aikaan lisätään 120 sekuntia. Finaaleissa seurauksena on mustalippu ja ajosuorituksen hylkääminen finaalilähdössä.

2.6.3.     Keskeyttäneille tai vajaan kierrosmäärän ajaneille kilpailijoille ei tule sanktiota lisälenkin ajamattomuudesta.

2.7.        Lähtöön järjestäytyminen

2.7.1.     Kilpailijoiden on oltava varikolla valmiina siirtymään lähdön keräilyalueelle hyvissä ajoin ennen omaa kilpailulähtöään.

Kilpailun järjestäjän on selvästi merkittävä lähdön keräilyalueen ja lähtöalueen            alkamisraja.  

2.7.2.    Keräilyalueella tai muualla näkyvällä paikalla on oltava lähdön keräilyn numerotaulu, joka  osoittaa sen lähdön numeroa, jota kerätään seuraavaksi keräilyalueelle.

2.7.3.     Keräilyalueelta siirrytään lähtöalueelle järjestäjän kehotuksesta.  Kilpailun järjestäjän toimitsijat näyttävät kunkin kilpailijan lähtöpaikan alkuerissä.

Finaaleissa kilpailijat valitsevat lähtöpaikkansa sääntöjen mukaisessa järjestyksessä.

Kaikki huolto- ja korjaustoimenpiteet ovat lähtöalueella kielletty.  Lähtöön osallistuvan                      kilpailijan mekaanikot eivät saa tulla enää lähtöalueelle.

2.7.6.     Kuljettajanpuoleinen ikkuna on pidettävä suljettuna ajon aikana.

2.8.        Lähtötapa

2.8.1.     Kaikissa lähdöissä käytetään valolähetystä ja paikaltaan lähtöä.

2.8.2      Lähtötapahtuma alkaa, kun lähdön järjestelijät poistuvat lähtöalueelta varmistuttuaan, että autot ovat oikein lähtölinjallaan. Lähettäjä ottaa lähdön käskynalaisuuteensa, kun avustaja näyttää kilpailijoille 5 sekunnin taulua ja lähtö tapahtuu kun vihreä valo syttyy tai punainen valo sammuu. Käytettävä lähtötapa on kerrottava ja näytettävä kuljettajille esim ohjaajakokouksessa.


2.8.3      Mikäli lähtötapahtuma joudutaan keskeyttämään teknisestä tai muusta syystä, lähtövalonvälittömässä läheisyydessä syttyy vilkkuva oranssi valo ja/tai heiluva oranssi lippu.

2.9.        Vilppilähtö

2.9.1.       Vilppilähdöt valvoo lähtötuomari.
Hänen tehtävänä on ilmoittaa miltä radalta vilppi on tapahtunut
Lähtötuomarin päätöksestä ei ole vastalauseoikeutta. 

2.9.2.       Mikäli lähtötuomari havaitsee vilppilähdön, lähtö keskeytetään. Lähdön keskeytystapa ilmoitetaan ohjaajainfossa/kokouksessa. Lähtötapahtuma uusitaan.
Vilppilähtö osoitetaan vain ensimmäiselle vilppilähtöön syyllistyneelle kilpailijalle, jota rangaistaan kaksinkertaisella lisälenkillä.
Toinen vilppi samalle kilpailijalle samassa erässä = hylkäys

2.9.3.       Vilppilähtö alkuerässä, semi-finaalissa ja finaalissa:
lähtö keskeytetään ja uusitaan; vilpin ottanut ajaa ylimääräisen lisälenkin,
toinen vilppi samalle kilpailijalle samassa erässä = hylkäys

2.10.      Kilpailulähdön keskeyttäminen

2.10.1.   Mikäli kilpailulähtö joudutaan keskeyttämään johdon määräyksestä, tapahtuu se         punaisella lipulla.  Samaan aikaan näytetään myös kaikissa ratavalvontapisteissä punaista lippua heilutettuna.

2.10.2.   Kun punaiset liput nousevat, on kaikkien kilpailijoiden välittömästi lopetettava              kilpaileminen, pudotettava nopeuttaan ja ajettava autonsa lähdön keräilyalueelle.

Punaisten lippujen nousuhetkestä alkaen ovat kaikki lähtöön lähteneet autot Parc ferme’ säännön alaisia.

2.10.3.   Kun lähtö keskeytetään, se uusitaan aina välittömästi.  Uusittavaan lähtöön ovat  oikeutettuja osallistumaan kaikki ne kilpailijat, jotka osallistuivat keskeytettyyn lähtöön. Tämä edellyttää sitä, että kilpailija sekä kilpailukalusto ovat kunnossa. Lähtöpaikat ovat  samat kuin keskeytetyssä lähdössä.

2.10.4.   Kun kilpailijat ovat ajaneet autonsa takaisin lähdön keräilyalueelle, vasta siellä saa tehdä  huolto- ja korjaustoimenpiteitä.

2.10.5.   Lähdön uusiminen sallitaan vain, jos kilpailun aikana on näytetty punaista lippua tai ajanotto ei toimi.  Kaikkia muita tapauksia pidetään force majeure tapauksina.

2.11.      Liputustoiminta
2.11.1.   Kilpailuissa käytetään yksilippujärjestelmää. Tällöin ei käytetä ennakkolippua, vaan se ratavalvontapiste, jonka valvonta-alueella este on, näyttää heiluvaa lippua. Lippujen sijasta voidaan käyttää myös hyväksyttyjä valomerkinantolaitteita.

2.11.2.   Keltaista lippua näytettäessä on ohitus sallittu jo liputuksen aiheuttaneen esteen tai   vaaratilanteen jälkeen.

2.11.3.   Kilpailun johdon määräämät liputukset näytetään kilpailijoille pääliputuspisteessä. Lipun yhteydessä näytetään sen kilpailijan numeroa, kenelle lippu on annettu. Liputukset ovat voimassa päätöksentekohetkestä, vaikka niitä ei ehditä kilpailijalle näyttää.

2.11.4.   Mustavalkoinen lippu (MV) tarkoittaa, että kilpailija on ollut osallisena tapahtumassa, jota johto tutkii. Kilpailija jatkaa lähtönsä maaliin huomioiden mahdollisesti tekemänsä virheen. Päätös asiassa julkaistaan lähdön jälkeen ja voi olla vapauttava tai jokin rangaistus.

              
2.11.5.   Musta lippu (M) tarkoittaa sitä, että kilpailija on tehnyt niin suuren virheen, että hänen ajosuorituksensa hylätään kyseisestä lähdöstä. Kilpailijan on tultava pois radalta              välittömästi. Tuomaristo voi antaa törkeästä rikkeestä lisärangaistuksen.

2.11.6.   Mikäli kilpailija ei tyydy kilpailun johtajan tekemään MV- tai M-lipun päätökseen, hän voi tehdä vastalauseen viiden minuutin kuluessa lähdön maaliintulosta. Vastalause toimitetaan kilpailun johtajalle. Kilpailun tuomaristo käsittelee vastalauseen.

2.11.7.   Mikäli kuljettaja saa kilpailussa kaksi (2) mustaa lippua, suljetaan hänet kokonaan kilpailusta. Hänen on laskettava tämän kilpailun 0 tulos sarjapisteisiin.

2.11.8.   Mikäli kuljettajalle näytetään musta-oranssi tekniikkalippua (MO), tulee hänen ajaa pysäköintivarikolle seuraavan kerran varikolle poistumistien kohdalle tullessaan.

2.12.    Parc fermé

2.12.1.   Jokaisen finaalin jälkeen muut kilpailijat, paitsi nousijat, siirtävät autonsa parc ferme´  alueelle järjestäjän ohjeiden mukaisesti.  Kilpailijat eivät saa kajota autoonsa ilman järjestäjän lupaa ja heidän tulee poistua alueelta välittömästi.

Mekaanikot tai muut tiimin jäsenet saavat tulla parc fermé alueelle vain sarjan             pääkatsastajan luvalla.

Autosta saadaan poistaa transponderi parc fermé alueella.

2.13.     Tulokset

2.13.1.   Tulokset ovat epävirallisia, kunnes kaikki autot ovat läpäisseet kilpailun jälkeiset tekniset tarkastukset, sekä mahdolliset vastalauseet ja vetoomukset on käsitelty.

2.13.2.   Viralliset tulokset julkaistaan välittömästi niiden tultua hyväksytyiksi kunkin kilpailun     ilmoitustaululla, jonka sijainti ilmoitetaan kilpailun ohjeissa.  Mikäli virallisia tuloksia ei     pystytä julkaisemaan kilpailupaikalla, julkaistaan ne sarjan internet-sivuilla heti niiden tultua hyväksytyiksi.

2.14.     Vastalause

2.14.1.   Vastalauseaika on 15 minuuttia tapahtumasta tai johdon tekemästä päätöksestä. Poikkeuksena on viiden (5) minuutin vastalauseaika mustan lipun saamisesta lähdössä.