CROSSKART SM KILPAILUSÄÄNNÖT 2018

logo.png

versio 1.0

Ladattava PDF Versio

Lukuversio verkossa

 

1.     Yleistä

Näissä säännöissä mainitsemattomissa asioissa järjestäjä käyttää 2018 NEZ kilpailusääntöjä. Mikä asiaa ei mainita, käytetään kansallisia AKK:n nopeuden sääntöjä.

 

2.     Osallistumismaksu

Sarjamaksut julkaistaan sarjasäännöissä sekä AKK:n Kiti-järjestelmässä sarjailmoittautumisen yhteydessä. Kilpailumaksut julkaistaan kilpailukutsussa.

 

3.     Aikataulu

Kilpailuaikataulu ilmoitetaan kilpailukutsussa. Järjestäjällä on oikeus päättää, järjestetäänkö ilmoittautuminen ja katsastus vain kilpailua edeltävänä iltana.

 

4.     Radat

Kilpailut järjestetään suljetulla, tarkastetulla radalla, jonka pinta on vaihteleva.

 

5.     Asiapaperit

Kilpailijan on esitettävä kaikki tarvittavat asiapaperit ilmoittautumisen yhteydessä. Tarvittavat asiakirjat ovat henkilöllisyystodistus, katsastuskortti, Crosskartin liikennevakuutustodistus ja kilpailumaksun kuitti, mikäli maksu on suoritettu etukäteen.

 

6.     Katsastus

Katsastus suoritetaan Autourheilun Sääntökirjan 2018 nopeuskilpailujen sääntöjen mukaan.  Kussakin osakilpailussa katsastus tehdään osakilpailun säännöissä julkaistavan aikataulun mukaisesti.

Kilpailun loppukatsastus tapahtuu kilpailun jälkeen. Kilpailuissa suoritetaan tarvittaessa välikatsastuksia.

 

7.     Ohjaajakokoukset

Ohjaajakokous kilpailupäivänä

Sarjan osakilpailuissa pidetään ohjaajakokous kilpailupäivänä ennen kilpailua. Kokouspaikan sijainti ilmoitetaan virallisella ilmoitustaululla.

Ylimääräinen ohjaajakokous

Mikäli kilpailunjärjestäjä katsoo aiheelliseksi, sillä on oikeus järjestää ylimääräisiä ohjaajakokouksia.

 

8.     Harjoittelu

Järjestäjä voi järjestää 2x2 kierroksen tai 1x3 kierroksen harjoittelun. Kuljettajan on silloin osallistuttava vähintään yhteen harjoituserään. Eri luokkien kuljettajat ajavat erikseen. Lisäkierrosta voidaan käyttää harjoitteluun. Kuljettaja, joka ei ole ajanut vähintään yhtä harjoituskierrosta, saa osallistua kilpailuun vain kilpailujohdon suostumuksella.

 

9.     Erät ja kierrokset

Jokaisessa kilpailussa ajetaan kolme alkuerää ja finaali(t). Alkuerissä ajetaan vähintään kolme kierrosta tai kahden kilometrin matka. Finaalierät ovat kaksi kierrosta pidemmät kuin alkuerät. Kilpailunjohtaja voi vähentää kierrosten lukumäärää turvallisuussyistä esimerkiksi huonon sään takia.

10.      Liputustoiminta

Lippujärjestelmä

Kilpailuissa käytetään yksilippujärjestelmää. Tällöin ei käytetä ennakkolippua, vaan se ratavalvontapiste, jonka valvonta-alueella este on, näyttää heiluvaa lippua. Lippujen sijasta voidaan käyttää myös hyväksyttyjä valomerkinantolaitteita.

Keltainen lippu

Keltaista lippua näytettäessä on ohitus sallittu jo liputuksen aiheuttaneen esteen tai vaaratilanteen jälkeen.

Numeron näyttö

Kilpailun johdon määräämät liputukset näytetään kilpailijoille pääliputuspisteessä. Lipun yhteydessä näytetään sen kilpailijan numeroa, kenelle lippu on annettu. Liputukset ovat voimassa päätöksentekohetkestä, vaikka niitä ei ehditä kilpailijalle näyttää.

Mustavalkoinen lippu

Mustavalkoinen lippu (MV) tarkoittaa, että kilpailija on ollut osallisena tapahtumassa, jota johto tutkii. Kilpailija jatkaa lähtönsä maaliin huomioiden mahdollisesti tekemänsä virheen. Päätös asiassa julkaistaan lähdön jälkeen ja voi olla vapauttava tai jokin rangaistus.

Musta lippu

Musta lippu (M) tarkoittaa sitä, että kilpailija on tehnyt niin suuren virheen, että hänen ajosuorituksensa hylätään kyseisestä lähdöstä. Kilpailijan on tultava pois radalta välittömästi. Tuomaristo voi antaa törkeästä rikkeestä lisärangaistuksen.

Kilpailusta sulkeminen

Mikäli kuljettaja saa kilpailussa kaksi (2) mustaa lippua, suljetaan hänet kokonaan kilpailusta. Kilpailijalle annetaan kilpailusta 0 pistettä sarjapisteisiin.

Tekniikkalippu

Mikäli kuljettajalle näytetään musta-oranssi tekniikkalippua (MO), tulee hänen ajaa pysäköintivarikolle seuraavan kerran varikolle poistumistien kohdalle tullessaan.

11.      Tekniikkasääntöjen vastainen auto

Mikäli kilpailijan auto todetaan tekniikkasääntöjen vastaiseksi, pääkatsastajan määräyksestä kilpailija voidaan sulkea kilpailun osasta (DNQ) tai koko kilpailusta (DSQ).

Loppukatsastuksessa havaittu rikkomus johtaa kilpailusta sulkemiseen. Kilpailusta sulkemisen seurauksena kilpailijalle annetaan kilpailusta 0 pistettä sarjapisteisiin.

Kilpailijan auto tai sen osa (esim. elektroniikka tai moottori), voidaan määrätä jälkitarkastukseen. Mekaanikko irrottaa katsastajan valvonnassa osat ja ne sinetöidään ja toimitetaan tarkistettavaksi. Mikäli osa todetaan sääntöjen mukaiseksi, kilpailijalle maksetaan 50 € tiivistemaksu sarjan toimesta. Myös polttoaine voidaan määrätä tarkistettavaksi, jolloin se pumpataan järjestäjän toimittamaan astiaan ja se sinetöidään. Alipainosta, missä kilpailun osassa tahansa, seuraa kilpailusta sulkeminen ja sen seurauksena kilpailijalle annetaan kilpailusta 0 pistettä sarjapisteisiin.

12.      Vastalause

Vastalauseaika on 15 minuuttia kilpailutapahtumasta, kanssakilpailijan toiminnasta tai johdon tekemästä päätöksestä. Poikkeuksena on viiden (5) minuutin vastalauseaika MV/M-lipun saamisesta lähdössä. Vastalause tehdään kirjallisesti kilpailunjärjestäjän määräämälle henkilölle tai kilpailun sihteerille. Vastalauseen jättöaika kirjataan lomakkeeseen.

Vastalauseen käsittelymaksu on käteisellä 100€, joka palautetaan kilpailijalle jos vastalause hyväksytään. Muussa tapauksessa maksu jää järjestäjälle. Kilpailussa tehdyn vastalauseen käsittelee kilpailun tuomaristo.

Sarjan tuloksia ja pistelaskua vastaan tehdyt vastalauseet tehdään AKK:n lajipäällikölle viimeistään seuraavana arkipäivänä tulosten julkaisemisen jälkeen. Vastalauseen käsittelee lajiryhmä. Vastalauseen käsittelymaksu on 100€ ja se maksetaan AKK:n osoittamalle tilille. Maksu palautetaan kilpailijalle jos vastalause hyväksytään. Vastalauseesta aiheutuvat kustannukset on mainittu AKK sääntökirjassa Liite J Luku XX, kohta 5.

13.      Avustajat

Kuljettajilla voi olla lähtöruudukossa yksi avustaja. Kun moottori on käynnistetty, avustajan on poistuttava lähtöruudukosta viimeistään lähdönvalvojan käskystä.

 

14.      Pysähtyminen lähtöruudukkoon

Kuljettaja, joka on pysähtynyt lähtöruudukkoon eikä voi lähteä normaalisti, on nostettava merkiksi toinen käsi ylös. Lähettäjä antaa käsi- tai äänimerkin ja tämän jälkeen lähtöä lykätään 2 minuutilla. Kuljettaja, avustaja tai muu henkilö voi käynnistää auton.

Auto, joka ei kahden minuutin kuluessa voi osallistua lähtöön, siirretään pois lähtöruudukosta ja sen paikka jää tyhjäksi.

Lähtöä voidaan lykätä vain kerran kussakin erässä. Kuljettajien, joiden auto sammuu toisen lähtöyrityksen aikana, on ilmoitettava tästä edellä mainitulla tavalla. Tämän tarkoituksena on varoittaa muita kilpailijoita ja välttää törmäyksiä. Auto siirretään pois lähtöruudukosta ja tuloksena erästä on DNS.

Jos moottori pysähtyy lähtöruudukossa vihreän valon syttymisen jälkeen, auton voi käynnistää ennen kuin ensimmäinen auto on ajanut ensimmäisen kierroksen loppuun. Tämän jälkeen auto on ajettava heti pois radalta, eikä kuljettajan katsota ajaneen erää loppuun. Tuloksena erästä on DNS.

 

15.      Vilppilähtö

Faktatuomarit tai valokennot valvovat vilppilähtöjä jokaisessa rivissä.

Vilppilähdöstä seuraa kaksi lisälenkkiä tai jos lisälenkki on nopeampi, se jää pois.

Tästä näytetään kuljettajalle vilppilähdön taulu.

Toinen vilppilähtö tarkoittaa kuljettajan sulkemista automaattisesti pois erästä, oli se kuka hyvänsä. Tuloksena erästä on DNS.

Kun vilppilähdön punaista lippua näytetään, kuljettaja voi kääntyä ympäri ja palata lähtöruudukkoon ajosuuntaa vastaan, jos mitään muuta ei ole mainittu. Pois suljettua kuljettajaa ei saa korvata toisella kuljettajalla.

 

16.      Pysähtyminen radalle

Mikäli kuljettaja pysähtyy radalle, hän ei saa vastaanottaa apua kilpailun jatkamiseksi.

Kuljettajan on istuttava autossa turvavyö kiinnitettynä, kunnes toimitsija antaa merkin tai antaa apua. Poikkeuksena on tilanne, jossa esim. bensiinivuoto auton sisällä aiheuttaa tulipalon riskin.

Kuljettajat, jotka ovat nousseet ulos autostaan, eivät saa jatkaa kilpailua. Jos moottori on käynnissä, toimitsijat voivat sammuttaa sen ennen kuin he työntävät auton pois radalta.

 

17.      Lähdön keskeytys

Punainen lippu tarkoittaa aina uutta lähtöä. Jos uusi lähtö järjestetään, kuljettajien on ajettava hitaasti radalla ja palattava lähtöruudukkoon. Kolarin sattuessa kuljettaja tai huoltomies eivät saa suorittaa korjaustöitä minkäänlaisia työkaluja käyttäen. Tämä tarkoittaa, että vain kuljettaja ja yksi avustaja voivat suorittaa korjaustöitä ainoastaan lihasvoimaa käyttäen vain lähtöruudukon alueella. Polttoainetta voidaan lisätä, mutta vain lähtöruudukon alueella.

Kuljettaja joka aiheuttaa punaisen lipun sekä kuljettajat, jotka tarvitsevat apua jatkamiseen, ajavat suoraan varikolle eivätkä osallistu enää lähtöön.

Punaisen lipun aiheuttaja on lähdön viimeinen ja avustettavat viimeisiä siinä järjestyksessä kun olivat lähtöruudussa.

18.      Lähtöpaikat

Jokaisen kuljettajan lähtöpaikka määräytyy alkuerien tai finaalien tulosluettelon mukaan. Muun kuin lähtöluettelon mukaisen lähtöpaikan valitseminen ei ole sallittua.

 

19.      Tyhjä lähtöpaikka

Lähtöpaikka, johon auto ei ole tullut ajoissa, jää tyhjäksi.

 

20.      Lisälenkki

Jokaisessa erässä yksi kierroksista tulee sisältää lisälenkin. Kuljettajat, jotka eivät aja lisälenkkiä tai jotka ajavat useamman kuin yhden lisälenkin, saavat merkinnän DNF ja tuloksekseen 0 pistettä. Faktatuomarit tarkistavat, kuinka monta lisälenkkiä autot ajavat. Lisälenkiltä poistuttaessa pääradalla olevilla autoilla on etuajo-oikeus.

 

21.      Kierroksella ohitus

Kuljettaja joka ohitetaan erässä kierroksella, saa tulokseksi DNF.

 

22.      Lähtö

Seuraavaa menettelyä on noudatettava, kun kaikki autot ovat paikoillaan lähtöruudukossa:

1.     Lähettäjä seisoo lähtöruudukon keskellä kuljettajien edessä.

2.     Lähettäjä antaa merkin käynnistää moottorit heiluttamalla molempia käsiä päänsä yläpuolella.

3.     Lähettäjä varmistaa, että kaikki mekaanikot ovat poistuneet lähtöruudukosta.

4.     Lähettäjä pyytää yksitellen jokaista kuljettajaa nostamaan peukalonsa.

5.     Kun kaikki kuljettajat ovat näyttäneet peukaloa, lähettäjä pitää ”Ready to race” -merkkiä päänsä yläpuolella ja kävelee sivuttain pois lähtöruudukosta.

6.     Valo vaihtuu punaisesta (tai valoa ei ole) vihreäksi. Jos punaista valoa käytetään, sen on oltava päällä koko ajan ennen kuin valo vaihtuu vihreäksi. Punaista valoa ei saa kytkeä päälle vain hetki ennen sen vaihtumista vihreäksi.

Lähdön valomerkkijärjestelmä merkitään kutsussa oleviin sääntöihin.

Lähdön jälkeen haittaava kaistanvaihto on kielletty. Haittaavasta ajolinjan vaihtamisesta seuraa mustavalko tai musta lippu.

 

23.      Lähtöruudukko

Crosskartissa käytetään kolmea lähtöriviä (rivit ovat 4–6 metrin etäisyydellä toisistaan) ja kuutta lähtölinjaa samoin kuin rallicrossissa (lähtölinjojen välinen etäisyys on vähintään 2 metriä). Paikat lähtölinjoissa ovat alkuerissä ja finaalissa erilaiset.

 

Aika-ajoerät: 6 crosskart-autoa 3 rivissä. Eturivissä ovat autot 1–2, toisessa rivissä autot 3–4 ja kolmannessa rivissä autot 5–6. Kuljettajat lähtevät kerran kustakin rivistä kolmen erän aikana. Kaikkien kolmen aika-ajoerän tietokoneella tuotettu lähtöjärjestys laaditaan ja julkaistaan kuljettajille vähintään 30 minuuttia ennen ensimmäisen erän alkua. Lähtöjärjestys on valittava satunnaisesti NEZ XL -ohjelmalla.

 

Finaalierät: 9 crosskart-autoa 3 rivissä.

Eturivissä autot ovat radoilla 1, 3, 5, toisessa autot radoilla 2, 4, 6 ja kolmannessa autot ovat radoilla 1, 3, 5.

 

Radan erityispiirteiden tai turvallisuuden takia, kilpailun järjestäjä voi käyttää vaihtoehtoista lähtöryhmittelyä.

Kaavio.jpeg

24.      Karsinta finaaliin

 Pisteiden mukainen karsinta suoritetaan seuraavalla tavalla:

Alkuerän voitto tuottaa 10 pistettä ja seuraavat sijoitukset 7, 5, 3, 2, 1. Finaaliin pääsy ratkaistaan kaikkien kolmen alkuerän yhteispisteiden perusteella.

Kuljettaja, jolla on eniten pisteitä, lähtee lähtöpaikasta 1 radan mukaisesti. Kuljettaja, joka on saanut toiseksi eniten pisteitä, lähtee lähtöpaikasta 2 ja niin edelleen. Muun kuin lähtöluettelon mukaisen lähtöpaikan valitseminen ei ole sallittua.

DNS = 0 pistettä, DNF = 0 pistettä, DNQ = 0 pistettä. Kierroksella ohitus = DNF

Jos kaksi kuljettajaa tai useampi saa saman pistemäärän, lähtöjärjestyksen määrääminen tapahtuu seuraavasti:

1.     Voittopisteiden määrä, toisen sijan pistemäärän jne.

2.     Kuljettajan sijoitus alkuerässä 3.

3.     Kuljettajan sijoitus alkuerässä 2.

4.     Kuljettajan sijoitus alkuerässä 1.

5.     Ensimmäisellä sijalla on kuluvan kauden kokonaissijoitus, toisella sijalla on edellisen kauden kokonaissijoitus.

6.     Jos kukaan kuljettaja ei ole edellä mainitussa luettelossa, sijoitus määrätään arpomalla.

Finaaliin päästäkseen kuljettajien on suoritettava vähintään yksi alkuerä (ja ohitettava ruutulippu).

 

25.      Finaalien lukumäärä

Finaalien lukumäärä määräytyy kussakin luokassa finaaliin oikeutettujen kilpailijoiden lukumäärän mukaan.

A-finaalissa on oltava vähintään 2 kilpailijaa, B-finaalissa vähintään 13 kilpailijaa, C-finaalissa vähintään 20 kilpailijaa ja D-finaalissa vähintään 27 kilpailijaa.

Edellisen finaalin kaksi parasta autoa nousee ylöspäin seuraavaan finaaliin.

 

26.      Parc ferme

Parc ferme on pakollinen vain A-finaaleihin osallistuville kuljettajille. Muiden finaalien kuljettajat voivat palata varikolle. Kilpailijat siirtävät autonsa parc ferme´ alueelle järjestäjän ohjeiden mukaisesti. Kilpailijat eivät saa kajota autoonsa ilman järjestäjän lupaa ja heidän tulee poistua alueelta välittömästi. Autosta saadaan poistaa transponderi ja mahdollinen kamera vain pääkatsastajan luvalla ja valvonnassa. Mekaanikot tai muut tiimin jäsenet saavat tulla parc fermé alueelle vain sarjan pääkatsastajan luvalla 30 minuuttia epävirallisten tulosten julkistamisen jälkeen, autot voidaan poistaa alueelta, ellei katsastuspäällikkö autokohtaisesti määrää toisin.

 

27.      Palkintojenjako

Palkitaan kaikki A-finalistit. Mini luokassa palkitaan kaikki osallistujat.

Kun viimeinen sarjan kilpailu on päättynyt, pitää järjestäjä sarjan voittajille (1-3) oman palkintoseremonian.

         

28.      Tulokset

Luokan voittaja on A-Finaalin ensimmäinen ja muut sijoitukset maaliintulojärjestyksessä sekä B, C ja D finaalien mukaisesti.

Viralliset tulokset julkaistaan välittömästi niiden tultua hyväksytyiksi kunkin kilpailun ilmoitustaululla, jonka sijainti ilmoitetaan kilpailun ohjeissa. Mikäli virallisia tuloksia ei pystytä julkaisemaan kilpailupaikalla, julkaistaan ne sarjan internet-sivuilla heti niiden tultua hyväksytyiksi.

 

Viralliset tulokset julkaistaan myös AKK:n Kiti järjestelmässä.